Om Tåsen Strings

Film av Eivind Rossbach Heier
Video: Henrik Skram

Visste du at du kan starte å spille et strykeinstrument allerede som fireåring? På Heier-Akademiet, avdeling Tåsen Strings, tilbyr vi undervisning på fiolin og cello fra fire år, bratsj og kontrabass fra seks år. Undervisningen foregår på mandager og torsdager på Berg skole fra kl. 17-20. Det gis ikke undervisning til voksne.

Høsten 2020 har vi oppstart uke 35 og vi tar inn nye elever på alle instrumenter! Siden vi har utvidet undervisningen med en dag til (både mandag og torsdag), så har vi endelig plass og tid til flere elever.

Vi har også vært så heldige å få støtte fra UNOF (De Unges Orkesterforbund) og har derfor mulighet til å gi gratis prøvetimer en begrenset periode! 

Undervisningen foregår i grupper på to og to elever inndelt etter nivå. Spilletimene varer i 30 minutter.  For de aller minste (fire- og femåringer) kan undervisningen inkludere en spillende forelder om ønskelig. Erfaringsmessig ser vi at det kan være gunstig å spille med barnet det første året.  Alle elevene er hjertelig velkomne inn i orkesteret etter første spilletime! Orkesterprøvene er på mandager kl 18:10 til 18:55 og varer i 45 minutter. Flere av foreldrene er spillende med i orkesteret. 🙂 Vi ser at gruppeundervisning og orkester gir barna en sosial plattform og et unikt musikkmiljø.

Undervisningen følger skoleruta til Oslo-skolen.

Undervisningsopplegget er basert på Trondheimsmetoden «mini-opplegget», hvor vi starter med sanger og notelære fra første spilletime. Barna lærer stykkene ved hjelp av sanger med tekster til. Når barna kan synge sangen er det enkelt å spille det samme på instrumentet. Barna blir sin egen lærer, og øvingen blir enklere.  løpet av det første halve året kan de aller fleste spille med alle fingrene, beherske samspill og lese noter.

Vi er så heldige å ha fått støtte fra UNOF til instrumenter. Elevene trenger derfor ikke å skaffe sitt eget instrument, men kan leie instrument fra oss for kr. 350 i halvåret. 

Det er ingen dugnad eller loppemarkedsaktivitet 🙂  

Prisen for undervisningen er 200 kr pr time pr elev. For elever som også deltar i orkesteret er prisen 50 kr høyere, totalt kr. 250,- pr uke. Vi har kontinuerlig elevopptak, men forutsetter 1/2 års bindingstid.

Ta kontakt for en uforpliktende prøvetime. En prøvetime vil foregå på samme måte som en vanlig spilletime. Heier-Akademiet stiller da med utlånsinstrument. Kostnad for en prøvetime er det samme som en vanlig spilletime, altså 200 kr. Prøvetimen kan foregå hjemme hos eleven eller på Eikenøtten i det tidsrommet vi har undervisning.

Vi har også vært så heldige og fått støtte fra Instrumenter i Fokus  og kjøpt en liten kontrabass. På lengre sikt håper vi på å få inn ytterligere støtte slik at vi kan få et lite kontrabassmiljø i orkesteret.

Våren 2021 er vi så heldige at vi har fått vår egen Drømmekonsert med Dextra-musiker Frida Fredrikke Waaler Wærwågen og vi håper at flere har lyst å være med i Tåsen Strings til dette store prosjektet!

Tåsen Strings er en del av UNOF.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side!